512px-Red_Phone_Font-Awesome.svg

072 572 10 65

Gratis eerste hypotheekadviesgesprek in Heerhugowaard

Bel 072 572 10 65

Wat is een hypotheek?

Een hypotheek is eigenlijk niets anders dan een lening met een woning als onderpand. Er zijn verschillende vormen van hypotheek. Sinds januari 2013 zijn voor nieuwe hypotheken alleen nog de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek toegestaan als aflossingsvorm waarbij de hypotheekrente fiscaal aftrekbaar is.

De reeds bestaande andere  hypotheekvormen mogen worden voortgezet tot einde looptijd.

HYPOTHEEKVORMEN

Annuïteiten hypotheek:

Symbol home from hands isolated on whiteBij deze vorm betaal je iedere maand een vast bedrag als aflossing op je hypotheek. Je betaalt zowel aflossing als rente. Het bruto maandbedrag blijft gedurende de looptijd gelijk (indien de rente niet wijzigt), het netto bedrag verschilt echter wel.

Dit komt doordat er in het begin  weinig wordt afgelost en naarmate de looptijd verstrijkt steeds meer wordt afgelost totdat na 30 jaar de hypotheek volldedig is afgelost.

Doordat er aan het begin weinig wordt afgelost en er dus relatief veel rente wordt betaald is de fiscale aftrek in het begin het grootst. Aan het eind van deze hypotheekvorm is dat juist precies andersom. Dan wordt er juist heel veel afgelost en wordt er bijna geen rente meer betaald over de uitstaande schuld. Hierdoor is de fiscale aftrek minder aan het einde van de looptijd waardoor de netto maandlast ieder jaar iets stijgt.

Lineaire hypotheek:

Bij deze vorm betaal je iedere maand een vast bedrag als aflossing op je hypotheek. Het aflossingsbedrag wat maandelijks wordt betaald wordt bepaald door het hypotheekbedrag te delen door de lopptijd van de hypotheek. Voorbeeld: € 180.000,- hypotheek gedeeld door 30 jaar geeft een maandbedrag aan aflossing van € 500,-.

Uiteraard dient er ook rente te worden betaald. Doordat er echter iedere maand wordt afgelost, wordt er ook iedere maand minder rente betaald.

Zowel de bruto als de netto maandlast daalt dus iedere maand.

Aflossingsvrije hypotheek:

Zoals de naam al aangeeft, wordt er met deze hypotheekvorm niets afgelost. Er wordt alleen rente betaald. Uiteraard geeft dit een lage maandlast, maar er wordt dan ook niets afgelost van de hypotheekschuld.

Vanaf 1 januari 2013 is deze vorm alleen mogelijk met volledige fiscale aftrek  indien de helft van de waarde van de woning wordt afgelost middels een annuïtaire of lineaire hypotheekvorm.

Indien de hypotheek reeds bestond voor 1 januari 2013 dan geldt de volledige renteaftrek over de gehele aflossingsvrije  hypotheek.

De hypotheek wordt afgelost bij verkoop van de woning of je spaart zelf het bedrag bij elkaar wat benodigd is om de hypotheek af te lossen.

Bankspaarhypotheek:

De bankspaarhypotheek bestaat uit een bankspaarrekening waar je  iedere maand de aflossing op stort en de rente die je betaalt over de geldlening. Die bankspaarrekening kan overigens een spaarrekening zijn of een beleggingsrekening.

Met de spaarrekening bouw je een gegarandeerd kapitaal op waarmee je aan het eind van de looptijd je hypotheek kunt aflossen. De rente die je ontvangt op je spaarrekening is gelijk aan de rente die je betaalt aan je hypotheek.

Met de beleggingshypotheek bestaat de kans dat je meer rendement kunt maken, maar uiteraard is niets gegarandeerd en kan de beleggingsopbrengst ook tegenvallen en daarmee de kans dat je niet de volledige hypotheek kunt aflossen.

De hypotheekrente is voor deze hypotheekvorm alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt. En belastingvrij sparen is ook alleen mogelijk als de hypotheek voor 1 januari is afgesloten.

Spaarhypotheek:

Bij de spaarhypotheek betaal je iedere maand premie aan een levensverzekering waarmee je de hypotheek over 30 jaar kunt aflossen. En je betaalt iedere maand rente over de geldlening.

Het rendement van de spaarverzekering is gekoppeld aan de hypotheekrente die je betaalt. Op de einddatum wordt de hypotheek gegarandeerd afgelost.

In de premie van de spaarhypotheek wordt vaak ook een deel gebruikt als premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Hiermee wordt de hypotheek gedeeltelijk of volledig afgelost indien je komt te overlijden.

Aangezien er pas aan het einde van de looptijd de hypotheek wordt afgelost, kan er dus gedurende de looptijd van de hypotheek maximale renteaftrek worden genoten.

De hypotheekrente is voor deze hypotheekvorm alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt. En belastingvrij sparen is ook alleen mogelijk als de hypotheek voor 1 januari is afgesloten.

Levenhypotheek:

Deze hypotheekvorm bestaat uit een kapitaalverzekering waar premie voor betaald wordt en rente over de geldlening.

Bij de kapitaalverzekering kan worden gekozen uit een beleggingspolis met keuze uit diverse fondsen, uiteenlopend van een laag risico tot een hoog risico of je kunt kiezen voor  een traditionele levensverzekering met een winstdelingssysteem waarbij je een gegarandeerde uitkering krijgt op het einde van de looptijd. Deze garantie is echter niet toereikend om de gehele hypotheek mee af te lossen.
Bij deze vorm wordt de hypotheek aan het eind van de looptijd afgelost. Gedurende de looptijd is de rente fiscaal aftrekbaar.

De hypotheekrente is voor deze hypotheekvorm alleen aftrekbaar als de hypotheek voor 1 januari 2013 is afgesloten of onder de overgangsregeling valt. En belastingvrij sparen is ook alleen mogelijk als de hypotheek voor 1 januari is afgesloten.

Neem contact op

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Onderwerp

  Uw bericht

  lorenz huisje
  Uw hypotheek en verzekeringen in goede handen!

   

  BLG_Wonen_Sparen_Banner_728x90

  Aangesloten partners